A "karcsú" cégek és a Lean-management

A "karcsú" cégek és a Lean-management

Napjainkban a gazdaságban a „karcsú” cégek divatba jöttek. A lean-management-nek az a lényege, hogy a folyamatokat minél egyszerűbbé tegye, vagyis karcsúsítsa egészen addig, amíg azok a legoptimálisabb módon tudják biztosítani az adott cégnél az elvárt mutatókat. A szervezetfejlesztésnek nem titkolt célja a hatékonyságnövelés. Ezek a szempontok minden stratégiában ott szerepelnek, kiemelt szempontként kezelt területek a szakmai erővonalat képviselő cégeknél. A vállalkozás jövőjét szem előtt tartva, a jövő technikáit, a digitalizációt is figyelemmel kell kísérnie egy jó lean managernek. Képesnek kell lennie a ma problémáival és lehetőségeivel a holnap problémáit és lehetőségeit is figyelembe venni. Azért annyira fontos ez, mert a mai világban, az ipari forradalom 4.0 a már a jelen generáció életívén belül is hatalmas léptekkel robban be a cégek életében, folyamatos fejlődést és változást generálva. Nem elég azokat a hosszabb távú stratégiai kérdésekben kezelni. Hanem szükséges folyamatosan figyelembe venni és olyan vezetési technikát elsajátítani, amely mellett a cégek folyamatosan „karcsúsíthatnak” a folyamataikon.

Mindehhez járul egy olyan stratégiai nézőpont, hogy minden folyamatot a vevő végső igényei szempontjához kell igazítani. Minden olyan lépés a folyamatban, amely nem ezt segíti elő és nem szolgálja a maximális hatékonyságot ebbe az irányba, az selejtnek számít. A lean management-nek ezt kell figyelembe vennie és ezeket a selejteket, veszteségeket kell minimálisra csökkentenie. Minden lean-managernek ezek mellett a kulcsszavak mellett kell a mindennapi feladatait megvalósítania. A vállalkozás jövőjét a teljeskörű és fenntartható folyamatfejlesztést fókuszban tartva kell foglalkozniuk a digitalizációval. Emellett olyan modern folyamat „karcsúsító” területeken kell jártasnak lenniük, mint a munkavállalók motivációja, az ezekhez kapcsolható legoptimálisabb coaching megközelítések, vezetői módszerek és rendszerek.

Ezeknél a folyamatoknál különbséget kell tudnia tenni a TPS és a KAIZEN alkalmazhatóság között. Létre kell tudjon hozni megfelelő csoportokat. Ezeket vezetnie kell tudnia. Mindezt meghatározott célok elérésre létrehozott LEAN-projekt keretén belül kell tudnia megszervezni. A folyamat elindításától, az eredményekhez vezető feladatok meghatározásán át a feladatok lemenedzselése és a visszacsatolás is feladata a lean-managment részlegnek.

Ezt másnéven Toyota kata gyakorlatnak is hívják, mert a módszernek a Toyota motor Corporation termelési rendszere adja az alapelvét. Az 5 S Lean managementnek is hívják amit ott megalkottak. A kezedeti séma, ami kifejlesztésre került: a Seiri a munkahelyen lévő dolgok, vagy vevő szempontjából értékteremtő lépések meghatározása. Seiton a dolgok és folyamatok pontos és célszerű helyének kialakítása. A dolgok szempontjából rendszerezés és áttekinthetőség fontos, a folyamatoknál a megfelelő környezet, eszközök és a rendszerezésük a fő szempont. Seiso a tisztítás szempontjait veszi figyelembe. Seiketsu a fenntartása és szabványosítása ezeknek a rendszereknek. Shitsuke az előzőek beépítése a vállalati kultúrába.  

Posted on