Hogyan segít a management coaching a vezetőket érő komoly kihívásokban?

Hogyan segít a management coaching a vezetőket érő komoly kihívásokban?

Felgyorsult világunkban egyre nagyobb kihívásnak kell szembenéznie annak, aki sikeres vezető akar lenni az üzleti világban. A teljesítmény folyamatos fokozásának igénye hatalmas tempót kíván. A vezetők elé ez igen komoly kihívást tesz, hiszen nekik kell elérniük, hogy motiválják a beosztottaik folyamatos teljesítményét, a cég ezáltal növekedjen és pozitív változásokon menjen keresztül mind a humánerőforrás, mind a nyereség és a fenntartható fejlődés szempontjából.

 

Egy sikeres vezető nem csupán a szakmájában, a cégénél és az azt körülvevő környezetben kell, hogy kiemelkedően teljesítsen. Tudnia kell azt is, hogyan lehet a csapatát mind emberileg, mind szakmailag fejleszteni. Konfliktuskezelési kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Beosztottainak magatartását sikerorientált módon kell tudnia befolyásolni amellett, hogy minden munkavállalónál figyelemben kell tartani azt, hogy mindenki egyedi és más erőforrásai vannak, más pontokon tud jól együttműködni. Ezeket az erőforrásokat és képességeket a cég érdekeinek szem előtt tartásával a vezetőség által meghatározott stratégia mentén kell tudnia jól kiaknázni. Fenntartható lépésekre kell tudnia bontani a vállalati menedzsment, a munkavállalók vezetésével, motiválásával és csapatmenedzsmenttel járó feladatokat.

A munkatársai ilyen irányú motiviálása és fejlesztése mellett a saját szakmai és személyes teljesítményét is érdemes optimalizálnia.

Ebben segít a napjainkban egyre népszerűbb executive coaching. A coaching foglalkozások középpontjában a vezetői magatartás eredményorientált változása áll, beleértve a célzott hírnév-menedzsment kérdését, amely a versenykörnyezet egyik legfontosabb szempontja. A coaching folyamat célja, hogy megváltoztassa a vezető szakmai viselkedését olyan módon, amely lehetővé teszi a szakmai célok hatékonyabb és könnyebb elérését.

A coaching során a mindennapi élete és a cég vezetése szempontjából tükröket kap. Erősítik az önismeretét azáltal, hogy személyiségprofilját meghatározzák. Itt nem áll meg a coaching feladata, hiszen ezt a személyiségprofilt a szakmai pozíciójában elvárt követelményekhez igazítják. Az erőforrások és gyengeségek mentén támogatják az egyéni vezetői készségek továbbfejlesztését. Ennek érdekében stratégiát és cselekvési pontokat határoznak meg. SMART (Specifikus, Mérhető, Attraktív, Reális és Time-időmenedzselt) feladatokat határoznak meg a szakmai céljainak hatékony elérése érdekében. Fejlesztik a tárgyalási technikákat is, az asszertív kommunikációt.

A coachnak nem kell értenie az adott szakmához, hiszen az ő feladata az, hogy a folyamat megismerését követően segítsen meghatározni a fejlesztési prioritásokat, egyedi, tudományos alapokon nyugvó személyiségprofilt hozzon létre. Ezek mentén tisztázásra kerülnek a gyengeségek és a prioritási pontok, azokhoz kapcsolt fejlesztési feladatok, majd SMART ütemterv.  A sikeresség tényezője nem csupán az, hogy a coachee hajlandó legyen a változásra és a folyamatot végigvinni, hanem az is befolyásolja, hogy a coach mennyire szakképzett, mennyire szerzett tapasztalatot vállalati és nemzetközi, multinacionális környezetben. Mennyire ismeri az itt jelenlévő folyamatokat és dinamikákat. Milyen mértékben tud bizalmat kialakítani a megbeszélése során.

Aki coachingra adja a fejét, az számítson rá, hogy legalább 10 beszélgetésen keresztül, átlagosan fél év alatt zárul le a folyamat.

 

Posted on