Inkasszóról pár gondolatban

Inkasszóról pár gondolatban

Amikor valakinek a saját számlája felett nem ő, a számla tulajdonosa, hanem a kedvezményezett kezdeményez átutalást, azt inkasszónak hívjuk.

Jelenleg a jogszabályok védenek ezzel kapcsolatban, hiszen a bankoknál csupán a hivatalos végrehajtó és a bíróság engedélyezheti az inkasszálást, vagyis a kedvezményezett részéről történő pénzügyi behajtási eljárást. Emellett természetesen vannak olyan esetek is, amikor a bankszámla tulajdonos maga ad inkasszóra engedélyt.

A pénzkövetelés több fajta jogügylet során felléphet. Ezt a követelést ha az adós nem egyenlíti ki, akkor a sértett félnek több lehetősége is van:

Azonnali beszedési megbízást kérhet a sértett fél a bíróságtól. Ebben az esetben írásos kérelemben átutalási végzést kér, mely kérelemben feltárja a körülményeket, a követelését, az indokait, az adós számlavezető bankját és számlaszámát is meg kell jelölnie és természetesen azt a bankszámlát is (az övét), amelyre az átutalást kéri. Ez ellen természetesen az adós fellebbezhet és ilyenkor eljárás folytatódik. Lehet olyan számlára is kérni inkasszót, ahol nem csupán az adós a tulajdonos, hanem ott társa is van.

Másik lehetőség, hogy a bírósági végzéssel a sértett fél az adós munkahelyét keresi meg, mely során a munkahely köteles az adós inkasszálható bérjövedelméről tájékoztatni a bíróságot. Ez alapján jövedelem letiltó végzést ad ki a bíróság és ezáltal nem az adós számláját inkasszálják, hanem a jövedelmének egy bizonyos része a sértett fél számlájára kerül átutalásra a munkáltató részéről. Ez jellemzően gyermektartási pereknél a gyermektartás fizetésére kötelezett fél fizetési elmaradása esetén szokásos eljárás.

Emellett természetesen van olyan lehetőség is, hogy a számla tulajdonosa engedélyt ad bizonyos ügyletekre, hogy az általa megjelölt szerv, vagy szolgáltató bizonyos tény fennállása esetén automatikusan inkasszáljon a számláról. Itt adhat meg felső korlátot, vagy korlátlanul is engedélyezheti. Időbeli korlátot is megadhat a számla tulajdonosa. Ilyen fajta inkasszó engedélyezése szükséges, amikor hiteleket veszünk fel, vagy támogatást kapunk. De ebbe az inkasszó körbe tartozik az is, amikor a közüzemi szolgáltatóknak az ügyfél engedélyezi, hogy minden hónapban az adott közüzemi számlában megállapított díj összegét leemelje a szolgáltató a számlájáról. Itt érdemes felső korlátot megadni, a számla nagyságrendjét figyelembe véve. A felső korlátnál ne pontosan határozzuk meg az összeget, hiszen lehetnek olyan esetek, amikor valamilyen oknál fogva nem tudják a számláról az összeget leemelni, és akkor a következő hónapban már két havi összeg meghaladhatja az inkasszóra engedélyezett határt.

A jogszabály alapján az inkasszónak természetesen vannak korlátai is. Természetes személynél az inkasszálható összeg nagysága az öregkori nyugdíj mértéké alapján kerül kiszámításra. Illetve az öregkori nyugdíj mértékének összege alá nem lehet az adós számláján lévő összeget csökkenteni. Amennyiben több számlája is van, úgy elegendő, ha csak az egyik számláján hagyják meg ezt az összeget.

 

Posted on