Külföldiek és uniós állampolgárok ingatlanszerzése Magyarországon

Külföldiek és uniós állampolgárok ingatlanszerzése Magyarországon

Egyre több külföldi tőke jelenik meg a mai magyarországi ingatlanpiacon, annak ellenére, hogy a külföldi személyek ingatlanszerzése külön szabályozott Magyarországon. Az eljárás menete és feltétele is részletesen jogszabály alapján került meghatározásra.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a szabályozás alapján ki számít külföldinek és milyen ingatlanszerzést engedélyez a jogszabály.

Az Európai Unióba történő csatlakozás következményeként külföldinek csupán az számít, aki olyan ország állampolgára, mely ország nem tagja az Uniónak, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban szereplő államnak. Vagyis, azon országok állampolgárai, melyek ezekbe a keretekbe beletartoznak, jogszerűen szerezhetnek ingatlant Magyarországon.

Szigorúbban szabályozott az a kérdés, hogy milyen ingatlanhoz juthat egy külföldi állampolgár (vagyis, aki nem az Unió, vagy EGT tagja).  A szabályozás úgy szól, hogy külföldinek számító személy, vagy jogi személy termőföldet, vagyis mező- és erdőgazdasági földre vonatkozó tulajdonjogot nem szerezhet. Vagyis csupán az ilyen megjelölésen kívül eső ingatlanokra terjedhet ki külföldi ingatlanszerzése, de az is engedélyekhez kötött.

Ezeket az engedélyeket a helyileg illetékes kormányhivatalnál lehet beszerezni.  Az engedélyezési eljárás során vizsgálják, hogy a tulajdonszerzés nem sért-e közérdeket, vagy helyi önkormányzati érdeket, azt, hogy a külföldi vállalkozóként használja-e az az ingatlant annak érdekében, hogy helyi vállalkozást folytasson, vagy életvitelszerűen kíván az ingatlanban élni. Az öröklés során nem szükséges ilyen eljárást lefolytatni, hiszen nem kell engedély ahhoz, hogy külföldi örököljön ingatlant.

A közérdek szempontjából fontos kitétel, hogy ne legyen büntetett előéletű, ne álljon semmiféle tilalom alatt, közrend- és közegészségügyi szempontból is alkalmas legyen az együttélésre. Ha szervezetről van szó, akkor ne álljon felfüggesztés alatt. De további helyi szabályozás is lehetséges, ami egyedi szempontokat is előtérbe állíthat.

A lakáspiacon trend, hogy még a fenti szabályozás sem akadályozza meg a külföldi lakásvásárlási kedvet. Kínaiak, oroszok, ukránok, és az izraeliek vezetik a nem uniós állampolgárok által vásárolt ingatlanok vételének listáját. A külföldiek fele kínai.

Elmondható, hogy oly annyira dinamikusan növekszik ez a trend, hogy négy év alatt megkétszereződött a külföldiek által vett ingatlanok száma. Jellemzően a fővárosban és annak vonzáskörzetében, Debrecenben és Hévízen magas a vásárlási kedv. Budapesten a belső pesti kerületek a legkedveltebbek. Az érintett ingatlanok lakások, vagy lakóházak leginkább, esetlegesen üdülők, vagy gazdasági épületek.

A nem külföldinek számító, Uniós tagországokból is igen dinamikusan növekszik az ingatlanpiaci kereslet. Az elmúlt évekhez hasonló módon, a tagországok közül a legnagyobb keresletet a német állampolgárok generálták, őket követték a brittek megkeresései, majd a szomszédos Ausztria következik a sorban. Ezt a felmérést az ingatlan.com oldalon lévő érdeklődések és megkeresések alapján összegezték.

Közel 19 ezres nagyságrendben érkeznek megkeresések Németországból is. Az igények kielégítése érdekében egyre több ingatlanos oldal található az Immobilien Ungarn címszó alatt, mely szintén a piac pezsgését mutatja.  

Posted on